Otto I 962-973

File otto i  holy roman emperor

(Italiensk: Ottone I di Sassonia)

Også kendt som Otto den Store. Otto I overtog sin fars arbejde med at samle de tyske stammer. Da Otto blev konge over tyskerne, var titlen mest symbolsk og det samme kunne siges om titlen Hellig Romersk Kejser.

Otto den Store samlede de tyske stammer og Norditalien, styrkede kongemagten på bekostning af aristokratiet og indragede Den Romerske-Katolske Kirke for at styrke kongemagtens legitimitet. I sammen forbindelse overtog han magten til at udpege de gejstlige embeder. Han underlagde sig også den bøhmiske konges som underordnet den Hellige Romerske Kejserige.

Otto den Stores Hellige Romerske Imperium er det, der senere har konstitueret rigets grænser.

Sammen med paven udarbejde og Otto Diploma Ottonianum og satte den i effekt, for derved at gøre den Hellige Romerske Kejser til beskytter af kirken og paven til hoved for kirken.

Otto I 962-973

Master of the House doorstepwaster