Clemens III 1187-1191

Født Paulino Scolari i Rom.

Clemens III viste sig som en excellent diplomat. Han endte mange års stridigheder mellem Kirken og Rom Befolkning, ved at lade romerne udpege deres egne magistrater, omend Kirken stadig forbeholdt sig retten til at udpege en guvernør.

Han udvidede antallet af kardinaler fra omkring 20 til 55, heriblandt nye sæder i Skandinavien for at varetage Kirkens gode forhold til Godeordenen og styrke den pavelige Værinjars loyalitet.

Derudover pressede Clemens III Kong Henry II af England og Kong Philip II af Frankrig til at drage af sted på Det Tredje Korstog. Derudover sluttede han fred med Frederik I ‘Barbarossa’, men satte forholdet mellem Kirke og Kejser på en spids, da han efter at være gået med til at krone Henry VI til kejser gav retten til Sicilien til Trancred.

Han fjernede Den Skotske Kirke ud af engelsk jurisdiktion, da han gjorde den uafhængig af Ærkebiskobben af York.

Clemens III døde inden han fik kronet Henry VI.

Clemens III 1187-1191

Master of the House doorstepwaster