Adolf von Nassau (King of Germany) 1292-1298

Adolf of nassau weilburg

(Tysk: Adolf von Nassau,Italiensk: Adolfo di Nassau)

Primært valgt for at undgå, at det rejsende Habsburgdynasti fik for stor magt. Adolf lovede at tage Østrig og Styrien fra Albert Habsburg, søn af Rudolph I, og besad også den vigtige egenskab af ikke at have nogen magt inden han var kejser.

Adolf I brød dog løftet og lod Albert beholde sine områder mod at få overgivet Det Imperielle Regalia. Derudover benyttede Adolf det feudale system til sin fordel, indsamlede skatter og bibeholdte dele af Rudolph I’s tiltag. Han blandede sig i rigets konflikter og holdt mange rigsdage. I Thüringen greb han ind i en konflikt, der endte med, at Adolf overtog områderne. Senere overtog han også Meissen.

Der opstod modstand mod Adolf som følge af hans indgriben i Thüringen og Albert I blev valgt som kejser. Adolf blev besejret og døde i kamp, da han nægtede at godtage, at han var afsat som kejser.

Adolf von Nassau (King of Germany) 1292-1298

Master of the House doorstepwaster