gregorius-viii-1187

Født Alberto di Morra i Benevento ud af adelig familie.

Havde tidligere i sit live gode kontakter til Frederik I ‘Barbarossa’, og med Gregorius VIII som pave blev Kirke og Kejser bragt tættere på hinanden.

Som svar til Kongeriget Jerusalems besejring udskrev Gregorius VIII pavebullen Audita tremendi, der krævede et tredje korstog.

Han døde i Pisa efter 57 dage som pave.

gregorius-viii-1187

Master of the House doorstepwaster